Trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę dzieci i młodzieży, a także chętnych rodziców do Rostkowa, do  miejsca urodzenia św. Stanisława Kostki.
Wyjazd dzieci o godz. 8.30 przy Sali św. Marcina, a wyjazd młodzieży o godz. 14.00. Zapisy u katechetów. Zapisy u katechetów.
 
 
Historia pielgrzymek dzieci i młodzieży do Rostkowa
Początki kościoła w Rostkowie sięgają roku 1900. Wtedy to wybudowano świątynię w stylu neogotyckim na miejscu, w którym poprzednio stał kościół drewniany, zniszczony w 1861 roku. Prawdopodobnie świątynia w Rostkowie stoi na miejscu dawnego dworu Kostków, gdzie urodziła się św. Stanisław. W 1926 r. w kościele tym zostały umieszczone relikwie Świętego.
20 sierpnia 1967 r. odbyły się uroczystości 400-lecia śmierci Świętego. Wzięło w nich udział 35 biskupów, a wśród nich ks. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski i ks. kard. Karol Wojtyła, Metropolita Krakowski. Jak podaje Kronika Parafialna, zgromadziło się wtedy w Rostkowie ok. 50 000 wiernych. Biskup Płocki Bogdan Sikorski ogłosił wówczas, że Ojciec Święty Paweł VI, 15 maja 1967 r. ustanowił św. Stanisława Kostkę, obok św. Stanisława biskupa i męczennika, głównym patronem diecezji płockiej. W tym samym roku Rostkowo stało się parafią. Rok 1977, w 250 rocznicę kanonizacji św. Stanisława został ogłoszony w diecezji płockiej jako Rok Stanisławowski, w celu przybliżenia postaci świętego młodzieży.
Powoli miejsca uświęcone życiem św. Stanisława Kostki stawały się miejscami pielgrzymkowymi. Z początku pielgrzymki te miały charakter prywatny. Dopiero rok 1983 przyniósł zdecydowaną zmianę. Wtedy to z inicjatywy duszpasterzy przasnyskich zorganizowana została pielgrzymka młodzieży z Przasnysza do Rostkowa. Wzięła w niej licznie udział młodzież z całej diecezji. W sumie pielgrzymka liczyła ok. 1500 osób. Zakończyła się ona Mszą świętą, podczas której kazanie wygłosił ks. Stanisław Bońkowski, ówczesny ojciec duchowny WSD w Płocku. Po Mszy świętej konferencje do zgromadzonej młodzieży wygłosił ks. Roman Marcinkowski, ówczesny dyrektor Wydziału Katechetycznego, późniejszy biskup pomocniczy diecezji płockiej.
Od tego czasu datuje się nieprzerwana tradycja pielgrzymek dzieci i młodzieży z Przasnysza do Rostkowa. Corocznie gromadzi ona dużą liczbę uczestników. Od Roku Jubileuszowego 2000 pielgrzymka znacznie się rozrosła. Przybywają na nią również pielgrzymi z sąsiednich diecezji, głównie łomżyńskiej, warmińskiej i toruńskiej. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki gromadzą się najpierw w Przasnyszu, gdzie uczestniczą we Mszy świętej sprawowanej przeważnie przez Biskupów Płockich, a następnie pieszo przemierzają drogę do Rostkowa podzieleni na kilkanaście grup. W Rostkowie przechodzą przez Bramę św. Stanisława i gromadzą się na placu. Tam zazwyczaj ma miejsce koncert ewangelizacyjny lub festyn o charakterze religijnym.

Pielgrzymki parafialne

Planowane pielgrzymki

VIII 2020 r. - Liban

IV 2021r. - Izrael

VII 2012r. - Izrael

Nasze ostatnie publikacje:

A już niebawem :

 

'Ojcze nasz'- zapis kurpiowski

          Łojce nas

Łojce nas, chtórnyś je w ńebźe
        Śwęć śë jińë Twoje
    Przydź Królestwo Twoje
        Bądź wolå Twoja
   Jeko w ńebźe tak ji na źëńi
  Chleba naségo powsednégo
         Dåj nóm dźiśåj
   Ji łodpuść nóm nase źiny
    Jeko ji my łodpuscómy
        Nasëm źinowajcóm
 Ji ńe wódź nas na pokusëńe
   Łale nas zbåw łode złégo
                Łamën.

 

 Ofiary na REMONT BAZYLIKI

              nr konta:

34892000010002211620000120

             Bóg zapłać!

Grób Św. Jana Pawła II

 

Kontakt

Adres: Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Tel. do Ks. Dyżurnego:

507116300

Tel. na plebanię:

297721021

Kancelaria parafialna czynna:

od poniedziałku do soboty

godz.: 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Pogoda

Media katolickie