"(...) życzę, abyście doznały w sposób szczególny miłości waszych rodziców, waszych braci i sióstr i całej rodziny. Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych. Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu." Ojciec Święty Jan Paweł II

 

 Kochani...

 życzymy Wam, aby Wasze dzieciństwo było wypełnione miłością, radością, życzymy Wam błogosławieństwa Bożego.  Byście spotykali na swojej młodej drodze ludzi, którzy pokierują Was w odpowiednim, dobrym kierunku.  Żebyście zawsze byli pełni entuzjazmem i pozytywnej energii, którą tak często zarażacie nas, dorosłych. 

 Jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II: "Drodzy chłopcy i dziewczęta, wy jesteście nadzieją ludzkości.  Niech miłość Chrystusa rozszerzy się dzięki wam na wasze otoczenie, na wasze rodziny i na cały  świat". Nam dorosłym, życzymy abyśmy zawsze mieli serca jak dziecko! 

 życzą Wasz Ksiądz Proboszcz z Wikariuszami 

 

"...nie zapominajmy- że pod powłoką dorosłości kryje się w każdym człowieku dziecko z dużymi zdziwionymi oczami..." K.I. Gałczyński  -> a co za tym idzie te życzenia są do każdego z nas :)

 

Już 12 czerwca odbędzie się II Festyn Rodzinny w Myszyńcu! Tematem przewodnim spotkania będzie hasło:"Zdrowa Rodzina bez uzależnień". Celem Festynu jest propagowanie zdrowego stylu życia, bez używek, kształtowanie odpowiedniego systemu wartości, zwłaszcza wśród młodzieży, ale też spędzenie miło i rodzinnie czasu, w tych naszych kilkuosobowych Rodzinach i Rodzinie Lokalnej. Nie może Was zabraknąć, całej Twojej Rodziny! Gościem specjalnym będą "Wyrwani z Niewoli". Zapraszamy!

Pielgrzymi z Myszyńca byli dziś w Łagiewnikach...

 

Sanktuarium mieści się  w obiekcie klasztornym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, który powstał w 1891 roku jako fundacja księcia A. Lubomirskiego dla dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej.
W okresie międzywojennym w tym klasztorze żyła i zmarła s. M. Faustyna Kowalska (1905-1938), przez którą Chrystus Pan przekazał Kościołowi i światu orędzie o Bożym miłosierdziu. Przybliża ono tajemnicę miłosierdzia Bożego, wzywa do zaufania Panu Bogu i postawy miłosierdzia wobec bliźnich, a także do głoszenia i wypraszania miłosierdzia Bożego dla świata m.in. przez praktykę nowych form kultu (obraz Jezusa Miłosiernego, święto Miłosierdzia, koronka do Miłosierdzia Bożego i godzina Miłosierdzia).

 

 Koncert Uwielbienia w Myszyńcu

W Uroczystość Bożego Ciała, które w tym roku przypadło 26 maja w Dzień Matki, w myszynieckim amfiteatrze Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ul. Dzieci polskich 2 odbył się Koncert Uwielbienia. Tę niezwykłą formę modlitwy poprowadził ks. Krzysztof Kralka SAC wraz z zespołem Razem za Jezusem z Lublina. Jego członkowie w znacznej większości formują się we wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca, która spotyka się przy parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie. Niektórzy posługują w Pallotyńskiej Szkole Nowej Ewangelizacji.

 

Koncert Uwielbienia na Kurpiach – w Myszyńcu, który w opinii publicznej uchodzi za stolicę Kurpiowszczyzny – przepełniony był radością i pokojem. Na deskach myszynieckiego amfiteatru wystąpił zespół Razem za Jezusem z pięknym śpiewem i muzyką. Co ważne, nie były to puste dźwięki, lecz głosy i dźwięki modlitwy płynącej prosto z serc. Momentem kulminacyjnym wieczornego, dwugodzinnego spotkania było ukazanie się na scenie „Najjaśniejszej Gwiazdy”– Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Umysły i serca wszystkich uczestników koncertu zwrócone były tylko ku Niemu. To jeden z owoców, jaki niesie modlitwa uwielbienia – skupienie się nie na życiowych problemach, trudnościach, błaganiu o wstawiennictwo, ale przede wszystkim na dziękczynieniu za łaski otrzymane od Boga, co często pomijane jest w codziennych modlitwach. Piękny czas koncertowego uwielbienia, żywa obecność Chrystusa pośród wiernych wywołała także chwile refleksji i zadumy. Dzięki modlitwie o uzdrowienie powróciło do życia to, co martwe oraz obudziło się to, co uśpione.

I Komunia Święta dzieci ze Szkół: z Wolkowych, Wykrotu, Pełt, Białusnego Lasku, Zalesia, Wydmus i Zdunka.

Święto Bożego Ciała kultywowane jest w Myszyńcu zgodnie z tradycjami kurpiowskimi.  Eucharystii o godzinie 10.30  przewodniczył biskup Stanisław Stefanek. Korowód w strojach ludowych przeszedł ulicami miasta, zatrzymując się przy czterech udekorowanych kwiatami i zielonymi gałązkami ołtarzach.
 

A tak wyglądały uroczystości Bożego Ciała w Myszyńcu w 1937 roku:
 

Wkrótce Jej Święto...czy zastanawiałeś się, czy pamiętasz o swojej Mamie, która wiele łez wypłakała, gdy dotknęło Cię coś złego, czy Twoja Mama nie jest sama, a może chce porozmawiać tak o niczym i nie przez telefon, jak to większość robi, tylko tak twarz w twarz. Zastanów się.


Nasza myszyniecka młodzież mówi za co najbardziej dziś chce podziękować swoim Mamom:

 

Sakrament bierzmowania, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, aby słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili (por. KPK kan. 879).
 
 

 

18 maja nasi parafianie byli na pielgrzymce w Toruniu. Miało tam miejsce wielkie wydarzenie konsekracji kościoła wotywnego – świątyni wotum wdzięczności za św. Jana Pawła II pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Konsekracji dokonał ks. kard. Zenon Grocholewski z Watykanu – wysłannik Ojca Świętego Franciszka. Eucharystię sprawowali  księża kardynałowie, arcybiskupi, biskupi i wielu gości. 

 

Homilia ks. kard. Zenona Grocholewskiego wygłoszona podczas konsekracji toruńskiej świątyni

 

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.radiomaryja.pl/informacje/komunikat-dyrektora-radia-maryja-6/

Pielgrzymki parafialne

Planowane pielgrzymki

 

06-13 VIII 2018 r. - pielgrzymka do Włoch

Link: http://parafia.myszyniec.pl/index.php/aktualnosci/620-pielgrzymka-do-wloch-06-13-08-2018-r

V 2019 r.- pielgrzymka do Włoch

VII 2019 r. - pielgrzymka do Panamy na ŚDM

Nasze ostatnie publikacje:

A już niebawem :

 

Grób Św. Jana Pawła II

 

Kontakt

Adres: Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Tel. do Ks. Dyżurnego:

507116300

Tel. na plebanię:

297721021

Kancelaria parafialna czynna:

od poniedziałku do soboty

godz.: 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Czytanie na dziś

Źródła nie znaleziono

Pogoda

Media katolickie