1. Bardzo proszę, aby do końca maja dzieci zaliczyły  u rodziców pytania z podręcznika. Rodzice niech zrobią zdjęcia tabeli z podpisem „zaliczone” i wyślą do swojego  katechety ze szkoły.
2. Pragnę poinformować, że dzieci usiądą razem z rodzicami w ławkach w nawie głównej.  Będzie zajmowana co druga ławka tak, aby zachować właściwą odległość. W naszej Bazylice na dzień dzisiejszy może uczestniczyć we Mszy świętej 189 osób.
3. Jeśli rodzicom nie odpowiada wyznaczony termin, to - po konsultacji z księdzem- można zmienić termin lub godzinę I Komunii Świętej, jeśli tylko będzie to możliwe.
4. Jeżeli ze strony rodziców istnieje obawa, wynikająca z  sytuacji związanej z pandemią, to można I Komunię Świętą przyjąć po wakacjach indywidualnie, po wcześniejszym ustaleniu z ks. Proboszczem lub w maju, w następnym roku, z klasą III.
5. Informuję, że w czerwcu dla każdej grupy odbędą się w kościele 4 spotkania przed I Komunią Świętą. Terminy spotkań zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym 22 maja po Mszy świętej o godz. 19.00
I spotkanie formacyjne – Temat: Msza Święta
II spotkanie formacyjne- Temat: Spowiedź
III spotkanie organizacyjne- Próba, ustawienie dzieci, omówienie przebiegu Mszy Świętej komunijnej.
IV spotkanie modlitewne (sobota przed I Komunią Świętą) - (Nabożeństwo odnowienia Przyrzeczeń chrzcielnych oraz spowiedź dzieci i rodziców)  
6. W Białym Tygodniu- podczas jednego uroczystego dnia- odbędzie się wręczenie i poświęcenie pamiątek I Komunijnych.  
7. Zapraszamy rodziców (bez dzieci) na spotkanie organizacyjne, które  odbędzie się w piątek 22 maja, po Mszy Świętej o godz. 19.00, w Bazylice w Myszyńcu. Na spotkaniu podam więcej szczegółów.
9. W razie pytań proszę dzwonić 509114457 ks. Andrzej Surdykowski


Niedzielna transmisja Mszy Świętej z Bazyliki

   

    Link do kanału YouTube

         'Parafia Myszyniec'

  

Konto bankowe parafii :

 94 8920 0001 0002 2116 2000 0010

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy

               w Myszyńcu

 

Link do transmisji:

        Uroczystość podniesienia

do godności Bazyliki Mniejszej 2014

            

       Niedziela Palmowa 2020

                 

Grób Św. Jana Pawła II

 

Kontakt

Adres: Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Tel. do Ks. Dyżurnego:

507116300

Tel. na plebanię:

297721021

Kancelaria parafialna czynna:

od poniedziałku do soboty

godz.: 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Pogoda

Media katolickie