Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Łomżyńskiej, zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka (zob. Amorislaetitia) oraz wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski, w celu ujednolicenia przygotowania do małżeństwa w całym kraju, wprowadza w naszej diecezji nowy program bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Obejmuje on 5 spotkań prowadzonych metodą warsztatową, dzień skupienia oraz spotkania w poradni życia rodzinnego. W większym stopniu angażuje małżonków i doradców, którzy dzielić się będą z narzeczonymi nie tylko wiedzą, ale także doświadczeniem i świadectwem życia.

W myśl nowego programu, narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu i odbyć w tym czasie tzw.  5 spotkań dla narzeczonych, które można zrealizować na trzy sposoby:

  1. w każdym dekanacie,
  2. w Łomży w ramach Studium Życia Rodzinnego ( szczegóły na stronie http://www.duszpasterstworodzin.lomza.pl )
  3. albo w domach rekolekcyjnych diecezji.

 

Nowy program wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. i będzie obowiązywał wszystkich, którzy po Nowym Roku zawierać będą sakramentalny związek małżeński. W związku z tym prosimy narzeczonych o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.

 Jednocześnie przypominamy, ze tzw. Kurs przedmałżeński, który odbywa się w ramach katechezy w ostatniej klasie szkoły średniej nadal obowiązuje, a jego ukończenie jest koniecznym warunkiem rozpoczęcia bezpośredniego etapu przygotowania do małżeństwa.

 

W naszej parafii bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa ( 5 spotkań dla narzeczonych)  będzie się odbywało w Wielkim Poście (luty – marzec) i kolejne 5 spotkań w czerwcu. Szczegóły o dokładnych spotkaniach dla narzeczonych na początku stycznia. W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić ks. Andrzej Surdykowski 509114457 


Pielgrzymki parafialne

Planowane pielgrzymki

V 2019 r.- pielgrzymka do Włoch

VII 2019 r. - pielgrzymka do Panamy na ŚDM

VIII 2019 r. - Pielgrzymka do Libanu

Nasze ostatnie publikacje:

A już niebawem :

 

Grób Św. Jana Pawła II

 

Kontakt

Adres: Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Tel. do Ks. Dyżurnego:

507116300

Tel. na plebanię:

297721021

Kancelaria parafialna czynna:

od poniedziałku do soboty

godz.: 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Czytanie na dziś

Źródła nie znaleziono

Pogoda

Media katolickie