26 sierpnia Kościół obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Uroczystość maryjną i narodową. Święto związane jest z sanktuarium maryjnym w Częstochowie. Częstochowa. Jasna Góra. Z daleka widoczna, wysoka, jasno oświetlona wieża Jasnogórskiego " Sanktuarium Wielkiej Nadziei" (Jan Paweł II), polski Syjon, "wielka chluba naszego narodu". Na Jasnej Górze spełniają się, jakby tu także skierowane, słowa proroka Izajasza: "Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie Iudy pójdą i rzekną: ´Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich´" (Iz 2, 2-3).

Cudowny wizerunek Czarnej Madonny czczony jest w Częstochowie od 1382 r. Książę opolski Władysław wzniósł na Jasnej Górze klasztor dla Ojców Paulinów i oddał im w opiekę obraz Matki Bożej. Pochodzenie obrazu osnute jest legendą, pozostaje niewyjaśnione, ale panuje ogólne przekonanie, że jest to malowidło wschodnie. Stanowi typ ikony "Panagia Hodegetria" - "Najświętsza Przewodniczka". Obraz ten szybko zasłynął cudami. Kult jego wzmógł się po cudownej obronie Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego. Od tego czasu Jasna Góra zaczęła stawać się głównym ośrodkiem kultu maryjnego w Polsce i zarazem duchową stolicą naszej ojczyzny. W 1717 r. obraz ukoronował bp Krzysztof Szembek. Po kradzieży koron ponownie ozdobiono go koronami, które ofiarował papież Pius V. Trzeciego nałożenia koron dokonał 3 maja 1966 r. kard. Stefan Wyszyński. Obecnie przy obrazie znajduje się złota róża, którą złożył w darze dla Królowej Polski Jan Paweł II. Był to dar synowskiej miłości, a nade wszystko wdzięczność za macierzyńską opiekę, wszystkie łaski, jakie otrzymał przez Jej pośrednictwo, łaskę kapłaństwa, za wyniesienie do godności biskupiej i największą łaskę życia - za powołanie na urząd św. Piotra.

W XVII w. Ojcowie Paulini podejmowali starania o ustanowienie specjalnego święta ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, lecz bezskutecznie. Święto Matki Bożej Częstochowskiej zostało zatwierdzone w 1904 r. dla diecezji włocławskiej, na terenie której leżała wówczas Częstochowa. 26 października 1956 r. święto zostało zatwierdzone dla wszystkich diecezji w Polsce. Papież Pius XI w 1935 r. zatwierdził Oficjum brewiarzowe oraz formularz mszalny o Matce Bożej Częstochowskiej.

W dniu dzisiejszym słyszymy Ewangelię o cudzie w Kanie Galilejskiej. Kościół chce nam ukazać, jak czułą i potężną mamy Opiekunkę, Matkę i Królową w Matce Zbawiciela. My, Polacy, doświadczyliśmy w ciągu naszych dziejów i ciągle doświadczamy Jej szczególnej opieki i pomocy.

Jan Paweł II podczas Mszy św. na zakończenie jubileuszu sześćsetlecia obecności Cudownego Obrazu, 19 czerwca 1983 r., powiedział: " Obejmujemy wzrokiem i sercem całe to sanktuarium: Jasna Góra nasza Kana Galilejska (...). Dziś patrzymy w Twoje oczy, o Matko! O Maryjo, któraś widziała w Kanie Galilejskiej, że wina nie mają (por. J 2, 3). O Maryjo! Przecież Ty wiesz o wszystkim, czego nam brak! O wszystkim, co nas boli. Ty znasz nasze cierpienia, nasze przewinienia i nasze dążenia. Ty wiesz, co nurtuje serca narodu oddanego Tobie na Tysiąclecie ´w macierzyńską niewolę miłości´. (...) Powiedz Synowi o naszym trudnym ´dziś´. Powiedz o naszym trudnym ´dziś´ Temu Chrystusowi, którego przyszliśmy zaprosić w całą naszą przyszłość (...). W Kanie Galilejskiej, gdy zabrakło wina, rzekłaś do sług, wskazując na Chrystusa: ´Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie´ (J 2, 5). Wypowiedz te słowa i do nas! Wypowiadaj je wciąż! Wypowiadaj je nieustannie! O Matko Chrystusa, który jest Panem przyszłego wieku ...".

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej jest okazją do wyrażania naszej Matce i Królowej największego uwielbienia i szczerej wdzięczności za opiekę nad nami i naszym narodem. "Iluż w ciągu sześciu wieków przeszło przez Jasnogórskie Sanktuarium pielgrzymów? Iluż się nawróciło, przechodząc od złego do dobrego użycia swojej wolności? Iluż odzyskało prawdziwą godność przybranych synów Bożych? Jak wiele mogłaby powiedzieć Kaplica Jasnogórskiego Obrazu? Jak wiele mogłyby opowiedzieć konfesjonały całej Bazyliki? Ile mogłaby powiedzieć droga krzyżowa na wałach? Olbrzymi rozdział historii ludzkich serc. To jest też chyba najbardziej podstawowy wymiar jasnogórskiego sześćsetlecia" ( Jan Paweł II).


Pielgrzymki parafialne

Planowane pielgrzymki

przesunięcie w czasie-

Ziemia Święta

21-28 IV 2025r.-

          Ziemia Święta

'Śladami Zmartwychwstałego'

VII 2025r. - Liban

Nasze ostatnie publikacje:

 

 

Niedzielna transmisja Mszy Św. z Bazyliki o godz.10.30

      Link do kanału YouTube

          'Parafia Myszyniec'

       

     Porządek Mszy Świętych

  Niedziela: 7.00; 9.00; 10.30;

                       12.00; 17.00;

  Dni powszednie: 7.00; 17.00;

Telefon parafialny we wszelkich sprawach  

       507 116 300

  

Konto bankowe parafii :

 94 8920 0001 0002 2116 2000 0010

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy

               w Myszyńcu

 

Link do transmisji:

        Uroczystość podniesienia

do godności Bazyliki Mniejszej 2013

             

100. rocznica poświęcenia naszej Świątyni

                  25 września 2021

 

List Papieża Franciszka

    List Premiera RP

 

 

                  

Kontakt

Adres: Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Tel. do Ks. Dyżurnego:

507116300

Tel. na plebanię:

297721021

Kancelaria parafialna czynna:

od poniedziałku do soboty

godz.: 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Media katolickie