Obchodzona 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze w Kościele maryjne święto i jednocześnie pierwsze z  przyjętych imion Maryi z Nazaretu.

Boskie macierzyństwo jest pierwszym i najważniejszym przywilejem Maryi, z którego wynikają wszystkie inne przyczyny jej czci i szczególnej roli w Kościele. Święto Boskiego Macierzyństwa wprowadził do liturgii papież Pius XI w 1931 r., chcąc w ten sposób uczcić 1500. rocznicę Soboru Efeskiego (431 r.), na którym przyznano Maryi tytuł “Theotokos” (Bogarodzica).

Jako datę święta papież wyznaczył dzień 11 października. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto to podniesiono do najwyższej rangi (jest to tzw. “święto nakazane” czyli związane z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy św.) i przesunięto na 1 stycznia, czyli na ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia. Podkreśla to ścisły związek między prawdą o Bożym Narodzeniu i Boskim Macierzyństwie Maryi.

  Choć prawda o Boskim Macierzyństwie ma mocne potwierdzenie w tekstach Pisma św. oraz najdawniejszej Tradycji, w V w. za sprawą patriarchy Konstantynopola Nestoriusza rozgorzał na ten temat zacięty spór teologiczny. Nestoriusz twierdził, że w Chrystusie istnieją dwie osoby i dwie natury: ludzka i boska a Maryja miałaby być rodzicielką tylko Chrystusa-człowieka, natomiast nie Chrystusa-Boga.

  Spór rozstrzygnęli biskupi zebrani w 431 r. na soborze w Efezie, którzy wykazali na podstawie Objawienia, że Chrystus jest jedną Osobą, w której istnieją dwie natury: ludzka i boska. Maryi jako Matce Osoby Chrystusa przysługuje więc tytuł Bożej Rodzicielki.

  W 1968 r. Papież Paweł VI ustanowił 1 stycznia Światowym Dniem Pokoju. Na ten dzień kolejni papieże corocznie kierują do wiernych specjalne orędzie. W dniu tym w liturgii Kościoła czytany jest fragment Pisma św. ze szczególnym błogosławieństwem Bożym: “Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26).

  KAI, zś/Stacja7


  Pielgrzymki parafialne

  Planowane pielgrzymki

  VII 2023r. - Fatima

  VII 2024r. - Ziemia Święta

  21-28 IV 2025r.-

            Ziemia Święta

  'Śladami Zmartwychwstałego'

  VII 2025r. - Liban

  Nasze ostatnie publikacje:

   

   

  Niedzielna transmisja Mszy Św. z Bazyliki o godz.10.30

          Link do kanału YouTube

            'Parafia Myszyniec'

         

    

  Telefon parafialny we wszelkich sprawach  

         507 116 300

  Konto bankowe parafii :

   94 8920 0001 0002 2116 2000 0010

    Kurpiowski Bank Spółdzielczy

                 w Myszyńcu

   

  Link do transmisji:

          Uroczystość podniesienia

  do godności Bazyliki Mniejszej 2013

               

  100. rocznica poświęcenia naszej Świątyni

                    25 września 2021

   

  List Papieża Franciszka

      List Premiera RP

   

   

                    

  Kontakt

  Adres: Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

  Tel. do Ks. Dyżurnego:

  507116300

  Tel. na plebanię:

  297721021

  Kancelaria parafialna czynna:

  od poniedziałku do soboty

  godz.: 8.00-9.00 i 16.00-17.00

  Media katolickie