Impreza folklorystyczna „Miodobranie Kurpiowskie" organizowana jest corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia w gminie Myszyniec i stanowi prawdopodobnie jedyną imprezę tego typu w kraju. Mimo szeregu zmian, przekształceń i uzupełnień Miodobranie spełnia kilka ważnych celów: przypomina mieszkańcom Puszczy Zielonej ich bogate tradycje i zwyczaje bartnicze, umożliwia współczesnym twórcom i artystom ludowym zaprezentowanie swojej twórczości, integruje miejscową społeczność a jednocześnie promuje region, jego historię, kulturę i obecne dokonania gospodarcze wśród coraz liczniej przybywających na święto miodobrania turystów krajowych i zagranicznych.

 

Miodobranie Kurpiowskie jest organizowane od 1976 r. i posiada wypracowany przez lata zasadniczy kształt i własną historię.

Pierwsza impreza „Miodobrania Kurpiowskiego" odbyła się we wrześniu 1976 roku na placu Szkoły Podstawowej w Myszyńcu. Podczas imprezy zaprezentowano podbieranie miodu, film oświatowy o puszczy, wystąpiły również chóry szkolne. Role gospodarza- starosty bartnego pełnił znany gawędziarz ludowy i działacz społeczny - Stanisław Ceberek. W roku następnym „Miodobranie" zostało przeniesione na polanę w Zawodziu (ok. 3 km od Myszyńca), gdzie w plenerze leśnym odtworzono obrzęd miodobrania. Prym wodził tu Franciszek Jaksina z Bandyś, uznany w okolicy pszczelarz i gawędziarz ludowy. Wystąpiły także kurpiowskie zespoły regionalne a gościom przygotowano do degustacji potrawy regionalne.

W kolejnych latach wzbogacono święto miodobrania o dodatkowe elementy
i atrakcje. Przygotowano np. scenariusz pełnego widowiska obrzędowego miodobrania, wzbogacono imprezę o sesje popularno-naukowe dla pszczelarzy, wystawy sprzętu pszczelarskiego i wyrobów z miodu ( 1978, 1979, 1980, 1985). Od 1978 roku stałym punktem „Miodobrania" są rozgrywki sportowo-rekreacyjne. W różnych latach obejmowały różne dyscypliny, jak np. strzelanie z łuku, mocowanie się na równoważni, wyciskanie ciężarów, wchodzenie na słup, strzelanie do rzutków, zawody wędkarskie, bieg „Miodobrania" i wiele innych. Pisząc o rozgrywkach rekreacyjno - sportowych warto wspomnieć, że pod koniec lat siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych organizowany był rajd harcerski „Szlakami Barci kurpiowskich", który kończył się na polanie w Zawodziu, ponadto rajdy samochodowe przygotowane przez ostrołęcki Automobilklub.

Głównym elementem imprezy było zawsze widowisko obrzędowe prezentujące zwyczaje bartnicze według przygotowanych scenariuszy (autorami scenariuszy byli: Edward Kapiszewski, Tomasz Łączyński, Andrzej Kaczmarczyk, Witold Kuczyński, Bernard Kielak), prezentowane przez kolejne zespoły regionalne Kurpiowszczyzny. Dla pełniejszej prezentacji polskich zwyczajów bartniczych w 1984 roku zaproszono do Myszyńca zespół regionalny „Grodziszczaki", który przedstawił własną wersję miodobrania. Uzupełnieniem widowiska są zawsze występy artystyczne zespołów ludowych Kurpiowszczyzny zespołów regionalnych z innych części kraju jak również innych zespołów muzycznych, tanecznych i kapel.

Scena w Zawodziu gościła także zagraniczne zespoły folklorystyczne m.in. z Danii (1984), Rosji (1990), Słowacji (1994), Francji (1993), które przybliżyły pieśni i tańce swych krajów. Wzbogaceniem programów artystycznych był w latach 1980-1983 turniej par tanecznych w tańcach kurpiowskich (oprócz roku 1982, kiedy to ze względu na stan wojenny „Miodobranie" nie odbyło się). Od 1979 roku do chwili obecnej imprezie folklorystycznej towarzyszy przegląd ludowego rzemiosła artystycznego, którego wystawa prezentowana jest corocznie w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

Ogromnym zainteresowaniem publiczności i zaangażowaniem uczestników cieszyły się turnieje gmin kurpiowskich, zorganizowane w ramach „Miodobrania" w 1986 i w 1991 roku.

Trudno w tym miejscu wymienić wszystkie części składowe na rozrastającym się
z roku na rok święcie miodu. Wspomnieć należy, że corocznie organizowany jest kiermasz twórczości ludowej, miejscowi pszczelarze przygotowują stoiska z miodem, liczne są też punkty gastronomiczne (w tym miód pitny, pierniki itp.) Na przestrzeni trzydziestu lat wielokrotnie czynne były kiermasze książek, wystawy sprzętu Obrony Cywilnej, wystawy płodów rolnych, wieńców dożynkowych, sprzętu rolniczego itp.

Przy okazji Miodobrania odbywa się szereg konkursów. Są to między innymi:

 • konkurs gry na ligawce,
 • najlepszy placek
 • najlepsza nalewka
 • najlepsze powidła
 • najlepsze piwo kozicowe
 • wchodzenie na barć,
 • konkurs „Prezentacje artystyczne"

Wśród nich znajduje się również konkurs pod nazwą „RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ". Jest to konkurs cykliczny odbywający się corocznie, skierowany do wszystkich twórców ludowych działających na terenie kurpiowszczyzny.

Obejmuje on następujące dziedziny:

 • wycinanka,
 • plecionkarstwo,
 • bursztyniarstwo,
 • ciasto obrzędowe,
 • kierce,
 • kwiaty,
 • garncarstwo,
 • tkactwo,
 • haft,
 • koronka.

„Miodobranie Kurpiowskie" od skromnej imprezy na placu szkolnym rozbudowało się i rozrosło do znaczącej imprezy kulturalno – gastronomiczno - rekreacyjnej, w której uczestniczy obecnie do kilkudziesięciu tysięcy ludzi (rotacyjnie ok. 40 tys. osób).  Stało się ono też istotną pozycją w ogólnopolskim kalendarzu imprez kulturalnych. Do częstych gości na polanie w Zawodziu należą przedstawiciele Sejmu, Senatu, Rządu RP, członkowie korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele świata artystycznego. Zróżnicowana w sumie oferta pozwolić może na interesujące spędzenie ostatniej niedzieli sierpnia przez mieszkańców regionu, województwa i kraju.

Od 2011 roku Miodobranie Kurpiowskie jest imprezą dwudniową. I dzień Miodobrania Kurpiowskiego odbywa się w ostatnią sobotę sierpnia w kompleksie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu położonym w centrum miasta. Dzień II Miodobrania Kurpiowskiego odbywa się w ostatnią niedzielę sierpnia na leśnej polanie na Zawodziu k/Myszyńca (zasadnicza część imprezy).

Artykuł z : RCKK Myszyniec


Pielgrzymki parafialne

Planowane pielgrzymki

przesunięcie w czasie-

Ziemia Święta

21-28 IV 2025r.-

          Ziemia Święta

'Śladami Zmartwychwstałego'

VII 2025r. - Liban

Nasze ostatnie publikacje:

 

 

Niedzielna transmisja Mszy Św. z Bazyliki o godz.10.30

      Link do kanału YouTube

          'Parafia Myszyniec'

       

     Porządek Mszy Świętych

  Niedziela: 7.00; 9.00; 10.30;

                       12.00; 17.00;

  Dni powszednie: 7.00; 17.00;

Telefon parafialny we wszelkich sprawach  

       507 116 300

  

Konto bankowe parafii :

 94 8920 0001 0002 2116 2000 0010

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy

               w Myszyńcu

 

Link do transmisji:

        Uroczystość podniesienia

do godności Bazyliki Mniejszej 2013

             

100. rocznica poświęcenia naszej Świątyni

                  25 września 2021

 

List Papieża Franciszka

    List Premiera RP

 

 

                  

Kontakt

Adres: Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Tel. do Ks. Dyżurnego:

507116300

Tel. na plebanię:

297721021

Kancelaria parafialna czynna:

od poniedziałku do soboty

godz.: 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Media katolickie