7 Kroków do sakramentu małżeństwa:

1. Na rok przed ślubem (na pewno w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy) narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafii, w której planują wziąć ślub, bądź do której należy jedno z narzeczonych. Na tym spotkaniu narzeczeni wypełniają Kartę  zgłoszenia do sakramentu małżeństwa.
 
2. Spotkania dla narzeczonych (terminy spotkań: www.parafiamyszyniec.pl lub www.duszpasterstworodzin.lomza.pl)

3. Spotkania w Parafialnej Poradni Rodzinnej (Doradca życia rodzinnego: Pani Barbara Rosińska tel. 506837225)

4. Spisanie protokołu przedślubnego (kancelaria parafialna ks. dyżurny tel. 507116300)5. Zapowiedzi (kancelaria parafialna)

6. Spowiedź przedślubna (Kościół)
 
7. Tuż przed ślubem powinno odbyć się spotkanie z duszpasterzem. Ma ono charakter organizacyjny. Na spotkaniu omawiane są szczegóły dotyczące ceremonii ślubu. Duszpasterz sprawdza, czy są skompletowane wszystkie dokumenty i załatwione formalności potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.Spotkania dla Narzeczonych „Co i jak zanim powiesz Tak”

     Spotkania obejmują dwa weekendy (sobotę i niedzielę) i są prowadzone w formie warsztatowej przez małżeństwo i księdza. Ze względu na formę spotkań (wprowadzenia do poszczególnych tematów przez prowadzących, a następnie indywidualna praca narzeczonych w parach) konieczna jest obecność obojga narzeczonych. Prosimy również, aby nie przychodzić na spotkania z dziećmi. Z uwagi na poruszane tematy SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH stanowią integralną całość stąd wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach. W przypadku nieobecności na części spotkań narzeczeni nie otrzymają potwierdzenia odbycia przygotowania bezpośredniego do małżeństwa.
Jeśli termin spotkań nie jest odpowiedni w dekanacie, można wybrać sobie inny odpowiedni termin i miejsce w innym dekanacie. Wszystkie informacje na stronie: www.duszpasterstworodzin.lomza.pl

 


Dodatkowe informacje dla narzeczonych:


Narzeczeni oprócz spotkań dla narzeczonych mają obowiązek odbyć dwa spotkania z doradcą życia rodzinnego, na które należy umawiać się indywidualnie u Pani Barbary Rosińskiej tel. 506837225.

Spisanie protokołu przedmałżeńskiego odbywa się osobiście w kancelarii parafialnej, w terminie nie krótszym niż jeden miesiąc, a nie dłuższym niż 2 miesiące przed planowaną datą ślubu. Najlepiej datę  i godzinę spotkania umówić wcześniej w kancelarii parafialnej.

Do spisania protokołu potrzebne są następujące dokumenty:
1. Dowody osobiste.
2. Świadectwa chrztu i świadectwo bierzmowania.
4. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku małżeństwa konkordatowego (ważne 6 miesięcy od daty wydania), ewentualnie odpis aktu małżeństwa cywilnego.
5. Świadectwo uczestnictwa w szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej tzw. Kurs przedmałżeński.
6. Świadectwo uczęszczania na lekcję religii (ksero świadectwa szkolnego z ostatniej klasy).
7.Dokument uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej. Powinna być w nim odnotowana realizacja spotkań dla narzeczonych i spowiedzi przedślubne.

Dokumenty dodatkowe:

WAŻNE: Jeżeli małżeństwo ma być zawierane poza parafią zamieszkania narzeczonych należy wybrać jedną z opcji:
- otrzymać pozwolenie (tzw. delegację) z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych do przeprowadzenia formalności w parafii ślubu;
- wypełnić formalności w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych i otrzymać dokument uprawniający do zawarcia ślubu w wybranej parafii (tzw. licencję)

Dopiero po spisaniu protokołu wygłaszane są zapowiedzi w parafiach narzeczonych.
W przypadku zmiany daty czy godziny lub też rezygnacji z danego terminu należy jak najszybciej powiadomić kancelarię parafialną.


Pielgrzymki parafialne

Planowane pielgrzymki

przesunięcie w czasie-

Ziemia Święta

21-28 IV 2025r.-

          Ziemia Święta

'Śladami Zmartwychwstałego'

VII 2025r. - Liban

Nasze ostatnie publikacje:

 

 

Niedzielna transmisja Mszy Św. z Bazyliki o godz.10.30

      Link do kanału YouTube

          'Parafia Myszyniec'

       

     Porządek Mszy Świętych

  Niedziela: 7.00; 9.00; 10.30;

                       12.00; 17.00;

  Dni powszednie: 7.00; 17.00;

Telefon parafialny we wszelkich sprawach  

       507 116 300

  

Konto bankowe parafii :

 94 8920 0001 0002 2116 2000 0010

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy

               w Myszyńcu

 

Link do transmisji:

        Uroczystość podniesienia

do godności Bazyliki Mniejszej 2013

             

100. rocznica poświęcenia naszej Świątyni

                  25 września 2021

 

List Papieża Franciszka

    List Premiera RP

 

 

                  

Kontakt

Adres: Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Tel. do Ks. Dyżurnego:

507116300

Tel. na plebanię:

297721021

Kancelaria parafialna czynna:

od poniedziałku do soboty

godz.: 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Media katolickie