Z końcem czerwca w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu zakończyło się Seminarium Odnowy Wiary. Trwające dziesięć tygodni rekolekcje opierały się na indywidualnych rozważaniach Słowa Bożego i komentarzy zawartych w podręczniku formacyjnym wydanym przez Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji. Po każdym tygodniumiały miejsce konferencje podsumowujące tydzień formacji oraz wspólna modlitwa. Podręcznik podzielony został na tematy odpowiadające rozważaniom na kolejne tygodnie. Temat I: Moje życie - uczestnicy seminarium skupiali się na tym, aby odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące swojego życia i swojej wiary; Temat II: Bóg jest miłością – celem tygodniowych rozważań stało się rozbudzenie pragnienia Bożej miłości; Temat III –Grzech – temat ten miał na celu uznanie swojej grzeszności przez samym Bogiem; Temat IV – Zbawienie w Jezusie Chrystusie – a więc skupienie się na przyjęciu Jezusa jako jedynego ratunku na życiowe sytuacje; Temat V – Wiara i Nawrócenie–osnową tego tematu były podjęcia decyzji wiary i nawrócenia; Temat VI – Jezus Jest Panem – dzięki decyzji wiary każdy uczestnik seminarium zawierzał swoje życie panowaniu Jezusa; Temat VII – Kim jest Duch Święty? – istotą rozważań stało się rozbudzenie pragnienia działania Ducha Świętego i nowego życia, które przynosi oraz podjęcie decyzji przebaczenia; VIII – Nowe życie w Duchu Świętym – przyjęcie nowego życia i zmian zachodzących po modlitwie o Ducha Świętego; Temat IX – Walka duchowa – zrozumienie podstawowych zasad walki duchowej oraz zwyciężanie jej dzięki nowemu życiu; Temat X – Wspólnota–ostatni temat opierał się na dostrzeżeniu Kościoła i wspólnoty jako środowiska rozwoju i trwania w nowym życiu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z ostatniego spotkania...

... i Mszy Świętej dziękczynnej oraz agapy.

 

 Cotygodniowe spotkania podsumowujące indywidualne rozważania odbywały się we wtorki. Rozpoczynały się wspólną modlitwą zwieńczoną przyzywaniem Ducha Świętego. Następnie uczestnicy seminarium spotykali się w tzw. grupach dzielenia, gdzie rozmawiali o swoich spostrzeżeniach dotyczących rozważań w ciągu minionego tygodnia. Każda grupa dzielenia liczyła od sześciu do dziesięciu osób. Miała też swojego animatora, który koordynował pracę grupy czuwając nad prawidłowym przebiegiem spotkań. Kolejnymi punktami wtorkowych podsumowań były konferencje głoszone przez duszpasterzy z różnych parafii diecezji łomżyńskiej i białostockiej. Wygłaszane były także świadectwa osób świeckich, które opowiadały o tym, jak doświadczały Boga w różnych sferach swojego życia oraz ludzi, którzy przeżyli osobiste nawrócenie. Po świadectwach miała miejsce modlitwa dziękczynna za odkrywanie kolejnych prawd wiary, zachęta do podjęcia kolejnych decyzji wiary związanych z danym tematem rozważań oraz modlitwa uwielbienia.

Ta wyjątkowa, dziesięciotygodniowa forma rekolekcji adresowana była do osób, które zapragnęły osobiście doświadczyć spotkania z Bogiem. Dla niektórych mogło to być pierwsze spotkanie z miłującym Bogiem Ojcem, dla innych możliwość poznania Boga, z którym już kiedyś się zetknęli, jednak nie utrzymywali z nim relacji a jeszcze dla innych mogła stanowić odbudowanie być może zapomnianej więzi, która stała się nużącą formą kultu opartą na przyzwyczajeniu czy przywiązaniu do tradycji. Z kolei dla ludzi będących blisko Boga to doskonała okazja do świętowania i radowania się tym, jak wielki jest Bóg i jego dzieła.

W Seminarium Odnowy Wiary wzięło około 200 osób z parafii Myszyniec, choć kilku uczestników było spoza niej. Spośród wszystkich uczestników uformowały się 23 grupy dzielenia.Owocami przeżytego seminarium niewątpliwie jest odnowienie relacji z Bogiem a także formowanie się przy parafii Myszyniec Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, która będzie 48. tego rodzaju wspólnotą w Polsce. Wspólnota narodziła się w 2010 r. dzięki współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Lublinie.

Seminarium Odnowy Wiary w Myszyńcu zakończyło się 29 czerwca w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła Mszą Świętą dziękczynną oraz agapą – wspólnym radowaniem się i ucztowaniem na terenie amfiteatru RCKK w Myszyńcu.Inicjatorem Seminarium Odnowy Wiary w Myszyńcu – niezwykłych rekolekcji, które są jednocześnie przedsięwzięciem logistycznym, wymagającym zaangażowania wielu osób,jest ks. Andrzej Surdykowski – wikariusz parafii Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Wsparciem zarówno duchowym, jak i materialnym ogarniał to przedsięwzięcie ks. dr Zbigniew Jaroszewski – proboszcz parafii w Myszyńcu.

Milena Nalewajk

 

 

 


Pielgrzymki parafialne

Planowane pielgrzymki

przesunięcie w czasie-

Ziemia Święta

21-28 IV 2025r.-

          Ziemia Święta

'Śladami Zmartwychwstałego'

VII 2025r. - Liban

Nasze ostatnie publikacje:

 

 

Niedzielna transmisja Mszy Św. z Bazyliki o godz.10.30

      Link do kanału YouTube

          'Parafia Myszyniec'

       

     Porządek Mszy Świętych

  Niedziela: 7.00; 9.00; 10.30;

                       12.00; 17.00;

  Dni powszednie: 7.00; 17.00;

Telefon parafialny we wszelkich sprawach  

       507 116 300

  

Konto bankowe parafii :

 94 8920 0001 0002 2116 2000 0010

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy

               w Myszyńcu

 

Link do transmisji:

        Uroczystość podniesienia

do godności Bazyliki Mniejszej 2013

             

100. rocznica poświęcenia naszej Świątyni

                  25 września 2021

 

List Papieża Franciszka

    List Premiera RP

 

 

                  

Kontakt

Adres: Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Tel. do Ks. Dyżurnego:

507116300

Tel. na plebanię:

297721021

Kancelaria parafialna czynna:

od poniedziałku do soboty

godz.: 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Media katolickie