Tę uroczystość obchodzi Kościół katolicki w piątek po oktawie Bożego Ciała. Uroczystość ta wyraża prawdę, którą zapisał św. Jan Apostoł: „Bóg jest miłością”. Kult Serca Jezusa, znany już od średniowiecza, rozpowszechnił się w Kościele i został oficjalnie uznany pod wpływem objawień, jakie miała XVII-wieczna mistyczka św. Małgorzata Maria Alacoque. Wymowa uroczystości odwołuje się do powszechnie czytelnej symboliki serca, wyrażającej miłość. Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, której najpełniejszym symbolem jest Serce Jezusa.

Jutro (2 czerwca) kończy się oktawa Bożego Ciała. Nabożeństwo rozpoczyna się o godzinie 16.00. Podczas oktawy Bożego Ciała po Mszy św. wokół Kościoła odbywały się procesje z Najświętszym Sakramentem. Osiem dni oktawy Bożego Ciała jest uważane za czas szczególnej łaski, a Jezus we własnej Osobie spaceruje wokół Kościoła.

 Ostatniego dnia oktawy, w czwartek, będą poświęcone  wianki sporządzone z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Są one symbolem ludzkiej pracy, a jednocześnie utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. Podczas święcenia ziół wznoszone są modlitwy o opiekę nad polami i o dobre zbiory. Po uroczystej Mszy Świętej będzie również jak co roku poświęcenie dzieci.

"(...) życzę, abyście doznały w sposób szczególny miłości waszych rodziców, waszych braci i sióstr i całej rodziny. Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych. Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu." Ojciec Święty Jan Paweł II

 

 Kochani...

 życzymy Wam, aby Wasze dzieciństwo było wypełnione miłością, radością... życzymy Wam błogosławieństwa Bożego.  Byście spotykali na swojej młodej drodze ludzi, którzy pokierują Was w odpowiednim, dobrym kierunku.  Żebyście zawsze byli pełni entuzjazmem i pozytywnej energii, którą tak często zarażacie nas, dorosłych. 

 Jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II: "Drodzy chłopcy i dziewczęta, wy jesteście nadzieją ludzkości.  Niech miłość Chrystusa rozszerzy się dzięki wam na wasze otoczenie, na wasze rodziny i na cały  świat". Nam dorosłym, życzymy abyśmy zawsze mieli serca jak dziecko! 

 życzy Ksiądz Proboszcz z Wikariuszami 

 

"...nie zapominajmy- że pod powłoką dorosłości kryje się w każdym człowieku dziecko z dużymi zdziwionymi oczami..." K.I. Gałczyński  -> a co za tym idzie te życzenia są do każdego z nas :)

 

Już 12 czerwca odbędzie się II Festyn Rodzinny w Myszyńcu! Tematem przewodnim spotkania będzie hasło:"Zdrowa Rodzina bez uzależnień". Celem Festynu jest propagowanie zdrowego stylu życia, bez używek, kształtowanie odpowiedniego systemu wartości, zwłaszcza wśród młodzieży, ale też spędzenie miło i rodzinnie czasu, w tych naszych kilkuosobowych Rodzinach i Rodzinie Lokalnej. Nie może Was zabraknąć, całej Twojej Rodziny! Gościem specjalnym będą "Wyrwani z Niewoli". Zapraszamy!

Pielgrzymi z Myszyńca byli dziś w Łagiewnikach...

 

Sanktuarium mieści się  w obiekcie klasztornym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, który powstał w 1891 roku jako fundacja księcia A. Lubomirskiego dla dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej.
W okresie międzywojennym w tym klasztorze żyła i zmarła s. M. Faustyna Kowalska (1905-1938), przez którą Chrystus Pan przekazał Kościołowi i światu orędzie o Bożym miłosierdziu. Przybliża ono tajemnicę miłosierdzia Bożego, wzywa do zaufania Panu Bogu i postawy miłosierdzia wobec bliźnich, a także do głoszenia i wypraszania miłosierdzia Bożego dla świata m.in. przez praktykę nowych form kultu (obraz Jezusa Miłosiernego, święto Miłosierdzia, koronka do Miłosierdzia Bożego i godzina Miłosierdzia).

 

 Koncert Uwielbienia w Myszyńcu

W Uroczystość Bożego Ciała, które w tym roku przypadło 26 maja w Dzień Matki, w myszynieckim amfiteatrze Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ul. Dzieci polskich 2 odbył się Koncert Uwielbienia. Tę niezwykłą formę modlitwy poprowadził ks. Krzysztof Kralka SAC wraz z zespołem Razem za Jezusem z Lublina. Jego członkowie w znacznej większości formują się we wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca, która spotyka się przy parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie. Niektórzy posługują w Pallotyńskiej Szkole Nowej Ewangelizacji.

 

Koncert Uwielbienia na Kurpiach – w Myszyńcu, który w opinii publicznej uchodzi za stolicę Kurpiowszczyzny – przepełniony był radością i pokojem. Na deskach myszynieckiego amfiteatru wystąpił zespół Razem za Jezusem z pięknym śpiewem i muzyką. Co ważne, nie były to puste dźwięki, lecz głosy i dźwięki modlitwy płynącej prosto z serc. Momentem kulminacyjnym wieczornego, dwugodzinnego spotkania było ukazanie się na scenie „Najjaśniejszej Gwiazdy”– Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Umysły i serca wszystkich uczestników koncertu zwrócone były tylko ku Niemu. To jeden z owoców, jaki niesie modlitwa uwielbienia – skupienie się nie na życiowych problemach, trudnościach, błaganiu o wstawiennictwo, ale przede wszystkim na dziękczynieniu za łaski otrzymane od Boga, co często pomijane jest w codziennych modlitwach. Piękny czas koncertowego uwielbienia, żywa obecność Chrystusa pośród wiernych wywołała także chwile refleksji i zadumy. Dzięki modlitwie o uzdrowienie powróciło do życia to, co martwe oraz obudziło się to, co uśpione.

I Komunia Święta dzieci ze Szkół: z Wolkowych, Wykrotu, Pełt, Białusnego Lasku, Zalesia, Wydmus i Zdunka.

Święto Bożego Ciała kultywowane jest w Myszyńcu zgodnie z tradycjami kurpiowskimi.  Eucharystii o godzinie 10.30  przewodniczył biskup Stanisław Stefanek. Korowód w strojach ludowych przeszedł ulicami miasta, zatrzymując się przy czterech udekorowanych kwiatami i zielonymi gałązkami ołtarzach.
 

A tak wyglądały uroczystości Bożego Ciała w Myszyńcu w 1937 roku:
 

Wkrótce Jej Święto...czy zastanawiałeś się, czy pamiętasz o swojej Mamie, która wiele łez wypłakała, gdy dotknęło Cię coś złego, czy Twoja Mama nie jest sama, a może chce porozmawiać tak o niczym i nie przez telefon, jak to większość robi, tylko tak twarz w twarz. Zastanów się.


Nasza myszyniecka młodzież mówi za co najbardziej dziś chce podziękować swoim Mamom:

 

Sakrament bierzmowania, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, aby słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili (por. KPK kan. 879).
 
 

Pielgrzymki parafialne

Planowane pielgrzymki

29 VI 2019 r.- Rzym

VII 2019 r. - Chorwacja i Medjugorie

VIII 2019 r. - Lourdes i Montserrat

2020 r. - Liban

Nasze ostatnie publikacje:

A już niebawem :

 

'Ojcze nasz'- zapis kurpiowski

          Łojce nas

Łojce nas, chtórnyś je w ńebźe
        Śwęć śë jińë Twoje
    Przydź Królestwo Twoje
        Bądź wolå Twoja
   Jeko w ńebźe tak ji na źëńi
  Chleba naségo powsednégo
         Dåj nóm dźiśåj
   Ji łodpuść nóm nase źiny
    Jeko ji my łodpuscómy
        Nasëm źinowajcóm
 Ji ńe wódź nas na pokusëńe
   Łale nas zbåw łode złégo
                Łamën.

 

 Ofiary na REMONT BAZYLIKI

              nr konta:

34892000010002211620000120

             Bóg zapłać!

Grób Św. Jana Pawła II

 

Kontakt

Adres: Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Tel. do Ks. Dyżurnego:

507116300

Tel. na plebanię:

297721021

Kancelaria parafialna czynna:

od poniedziałku do soboty

godz.: 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Pogoda

Media katolickie