I Komunia Święta dzieci ze Szkół: z Wolkowych, Wykrotu, Pełt, Białusnego Lasku, Zalesia, Wydmus i Zdunka.

Święto Bożego Ciała kultywowane jest w Myszyńcu zgodnie z tradycjami kurpiowskimi.  Eucharystii o godzinie 10.30  przewodniczył biskup Stanisław Stefanek. Korowód w strojach ludowych przeszedł ulicami miasta, zatrzymując się przy czterech udekorowanych kwiatami i zielonymi gałązkami ołtarzach.
 

A tak wyglądały uroczystości Bożego Ciała w Myszyńcu w 1937 roku:
 

Wkrótce Jej Święto...czy zastanawiałeś się, czy pamiętasz o swojej Mamie, która wiele łez wypłakała, gdy dotknęło Cię coś złego, czy Twoja Mama nie jest sama, a może chce porozmawiać tak o niczym i nie przez telefon, jak to większość robi, tylko tak twarz w twarz. Zastanów się.


Nasza myszyniecka młodzież mówi za co najbardziej dziś chce podziękować swoim Mamom:

 

Sakrament bierzmowania, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, aby słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili (por. KPK kan. 879).
 
 

 

18 maja nasi parafianie byli na pielgrzymce w Toruniu. Miało tam miejsce wielkie wydarzenie konsekracji kościoła wotywnego – świątyni wotum wdzięczności za św. Jana Pawła II pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Konsekracji dokonał ks. kard. Zenon Grocholewski z Watykanu – wysłannik Ojca Świętego Franciszka. Eucharystię sprawowali  księża kardynałowie, arcybiskupi, biskupi i wielu gości. 

 

Homilia ks. kard. Zenona Grocholewskiego wygłoszona podczas konsekracji toruńskiej świątyni

 

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.radiomaryja.pl/informacje/komunikat-dyrektora-radia-maryja-6/

http://slowodaje.net/daj-sie-porwac-dz-21-11/

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.
Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”. (Dz 2,1-11)

15.05.2016 roku dla wielu dzieci z naszej parafii to dzień szczególny: po raz pierwszy właśnie dziś  przyjęły do swoich serc Chrystusa w Najświętszym Sakramencie! Dzieciom i ich Rodzicom życzymy błogosławieństwa Bożego!

Zapraszamy chętne dzieci ze Szkoły Podstawowej na wspólne wakacyjne Kolonie w dniach 1-7 lipiec w Ośrodku "Caritas Bliźnim” w Ptakach k. Nowogrodu. Zapisy do 10 czerwca. Zapraszamy!

7 maja na zakończenie I i II edycji Wieczorów Małżeńskich miał miejsce specjalny „Extra Wieczór Małżeński”. Rozpoczął się on Mszą świętą w Bazylice Mniejszej w Myszyńcu sprawowaną w intencji małżonków przez ks. Andrzeja Surdykowskiego oraz ks. Dawida Kuleszy – inicjatorów Wieczorów Małżeńskich w parafii Myszyniec. Małżonkowie wysłuchali Słowa Bożego oraz słów homilii, a następnie stanęli przed Bogiem i w jedności ze sobą odnowili przyrzeczenia małżeńskie.

Pielgrzymki parafialne

Planowane pielgrzymki

V 2019 r.- Włochy

VII 2019 r. - Chorwacja i Medjugorie

VIII 2019 r. - Lourdes i Montserrat

VIII 2019 r. - Liban

Nasze ostatnie publikacje:

A już niebawem :

 

'Ojcze nasz'- zapis kurpiowski

          Łojce nas

Łojce nas, chtórnyś je w ńebźe
        Śwęć śë jińë Twoje
    Przydź Królestwo Twoje
        Bądź wolå Twoja
   Jeko w ńebźe tak ji na źëńi
  Chleba naségo powsednégo
         Dåj nóm dźiśåj
   Ji łodpuść nóm nase źiny
    Jeko ji my łodpuscómy
        Nasëm źinowajcóm
 Ji ńe wódź nas na pokusëńe
   Łale nas zbåw łode złégo
                Łamën.

 

 Ofiary na REMONT BAZYLIKI

              nr konta:

34892000010002211620000120

             Bóg zapłać!

Grób Św. Jana Pawła II

 

Kontakt

Adres: Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Tel. do Ks. Dyżurnego:

507116300

Tel. na plebanię:

297721021

Kancelaria parafialna czynna:

od poniedziałku do soboty

godz.: 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Pogoda

Media katolickie