Miłosierdzie i nieszczęśliwa to dwa słowa, których używa św. Augustyn, aby opisać spotkanie Jezusa z cudzołożnicą (por. J 8,1-11). Nie mógł znaleźć piękniejszych i bardziej zgodnych ze sobą słów, by uzmysłowić tajemnicę miłości Boga, wychodzącego na spotkanie grzesznika: „Dwoje pozostało: nieszczęśliwa i miłosierdzie” (In Joh 33,5). Ileż w tym opisie Bożego współczucia i sprawiedliwości! Płynąca z niego nauka rzuca światło na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, wskazując jednocześnie drogę, którą mamy podążać w przyszłości.

 

1. Ta karta Ewangelii słusznie może być traktowana jako ikona tego wszystkiego, co celebrowaliśmy w Roku Świętym, będącym czasem bogatym w miłosierdzie, które nadal chce być celebrowane i przeżywane w naszych wspólnotach. Miłosierdzie nie może być bowiem jakąś dygresją w życiu Kościoła, ale stanowi samo jego życie, czyniąc widoczną i namacalną głęboką prawdę Ewangelii. Wszystko objawia się w miłosierdziu; wszystko się rozstrzyga w miłosiernej miłości Ojca.

W Krakowie-Łagiewnikach 19 listopada odbędzie się Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Następnego dnia, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, będzie można dokonać go we wszystkich parafiach w Polsce. Uroczystość ma być zakończeniem Jubileuszu Miłosierdzia oraz 1050. rocznicy Chrztu Polski.

W niedzielę w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata po każdej Mszy Świętej będzie akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana w naszej wspólnocie parafialnej. W ramach przygotowania do złożenia tego aktu będą codziennie rozważania w ramach homilii na Mszach Świętych, nowenna o godz. 16.45, która już trwa od piątku, oraz wspólna codzienna modlitwa różańcowa o 16.15 w naszej Bazylice.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z ks. bp. Andrzejem Czają, przewodniczącym Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych nt. Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana:

Kończy się Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Nasza Bazylika była Kościołem stacyjnym, w którym była Brama Miłosierdzia. Mogliśmy w ciągu całego roku uzyskać odpust zupełny. Przez cały rok o godz. 15.00 była wspólnie odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia. Odbyła się też pielgrzymka do Krakowa, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, była również pielgrzymka do Ziemi Świętej. W ciągu roku także odbywały się różne rekolekcje, spotkania modlitewne, Seminarium Odnowy Wiary, kurs Nowe Życie... dzięki temu wszystkiemu mogliśmy jeszcze bardziej zgłębiać temat Bożego Miłosierdzia.  

Kończący się Rok duszpasterski obfitował w Kościele w Polsce w ważne wydarzenia religijne i narodowe. Dziękowaliśmy Bogu za 1050 lat chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie. Przeżywaliśmy również niezapomniane spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem podczas 31. Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

11 listopada przypada 11. rocznica, kiedy to Pan powołał Księdza Prałata Zdzisława Mikołajczyka do swojej chwały. Ksiądz Prałat był bardzo związany z Myszyńcem, mówił:

"Gdziekolwiek jestem, to mnie ciągnie do gniazda. A gdzie to gniazdo? Oj, gniazdo to chyba już w Myszyńcu."

Pamiętajmy w modlitwach o Księdzu Mikołajczyku, módlmy się o wieczną nagrodę w niebie za Jego poświęcenie i ofiarność dla spraw Królestwa Bożego.

  • 1 listopada w Bazylice św. Marcina w Myszyńcu miał miejsce Wieczór Uwielbienia ze Świętymi w obecności Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Na początku spotkania dzieci w uroczystej procesji wniosły relikwie: św. Jana Pawła II, św. Faustyny, św. Alberta Chmielowskiego, bł. Honorata Koźmińskiego, św. Stanisława Kostki i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.Następnie do ołtarza ruszyła procesja dzieci przebranych za ulubionych świętych, każde ze symboliczną świecą – symbolem światła, którym jest Jezus Chrystus. Dzieci z pomocą rodziców trafnie dobrały stroje zgodne  z wizerunkami świętych. Nie zabrakło m. in.: św. Jana Pawła II, św. Stanisława Kostki, św. Huberta, św. Krzysztofa, o. Pio czy Maryi i Józefa. Na twarzy każdego świętego gościł szczery, dziecięcy uśmiech. Na koniec przebrane dzieci otrzymały słodkie upominki.

Podczas tego wyjątkowego spotkania zgromadzeni wierni uwielbiali Boga za przykład życia świętych i prosili o ich wstawiennictwo. Modlitwą śpiewem Wieczór Uwielbienia uświetniła schola „Sursum Corda”.

Milena Nalewajk

Bo Różaniec jest od tego, aby modlić się na całego! Przez cały październik dzieci z naszej parafii w każdy poniedziałek i środę prowadzili modlitwę różańcową w Bazylice. Modlili się, śpiewali i różaniec odmawiali! Brawo za ich gorliwość!

W tym roku Bóg powołał do swojej chwały siedemdziesiąt dwoje naszych parafian. Pamiętajmy o nich w modlitwach!

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju.Amen.

Żyć głębią ducha oznacza akceptować całe życie wraz z jego końcowym etapem - śmiercią. Śmierć zawsze jest kresem życia biologicznego, jest fizycznym procesem rozkładu, destrukcją, wobec której człowiek pozostanie bezsilny. Jest również nicością niespełnionych pragnień, marzeń, życia, egzystencji.

Stare reguły zakonne, np. benedyktyńska albo kamedulska zalecały codzienne wspominanie śmierci. Nie wspominano jednak śmierci, aby trwać w smutku, ale przeciwnie, by żyć świadomie i intensywnie. Gdybyśmy codziennie myśleli, że możemy nie doczekać jutra, przeżywalibyśmy każdy dzień w sposób bardziej świadomy i intensywny.

Jesienne porządki przy naszej Bazylice, plebanii i cmentarzu. Bóg zapłać wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas na rzecz całej naszej wspólnoty parafialnej.

Pielgrzymki parafialne

Planowane pielgrzymki

VI 2019 r.- Włochy

VII 2019 r. - Chorwacja i Medjugorie

VIII 2019 r. - Lourdes i Montserrat

2020 r. - Liban

Nasze ostatnie publikacje:

A już niebawem :

 

'Ojcze nasz'- zapis kurpiowski

          Łojce nas

Łojce nas, chtórnyś je w ńebźe
        Śwęć śë jińë Twoje
    Przydź Królestwo Twoje
        Bądź wolå Twoja
   Jeko w ńebźe tak ji na źëńi
  Chleba naségo powsednégo
         Dåj nóm dźiśåj
   Ji łodpuść nóm nase źiny
    Jeko ji my łodpuscómy
        Nasëm źinowajcóm
 Ji ńe wódź nas na pokusëńe
   Łale nas zbåw łode złégo
                Łamën.

 

 Ofiary na REMONT BAZYLIKI

              nr konta:

34892000010002211620000120

             Bóg zapłać!

Grób Św. Jana Pawła II

 

Kontakt

Adres: Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Tel. do Ks. Dyżurnego:

507116300

Tel. na plebanię:

297721021

Kancelaria parafialna czynna:

od poniedziałku do soboty

godz.: 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Pogoda

Media katolickie